May 18 @ 11:25
11:25 — 14:00 (2h 35′)

Main Ring

Jan Egil Eide